Kalkulator zdolności kredytowej – Zdolność Kredytowa

Przy ubieganiu się o jakiekolwiek kredyty, w tym kredyty gotówkowe, hipoteczne, czy samochodowe i konsolidacyjne, banki na ogół sprawdzają zdolność kredytową wnioskujących o kredyt. Czym ona jest? Otóż, zdolność kredytowa jest zdolnością przyszłego kredytobiorcy do spłaty jego zobowiązań finansowych wobec banku.

Oznacza to, że bank sprawdza, czy dochody uzyskiwane przez osobę wnioskującą o kredyt będą wystarczające na pokrycie miesięcznych rat kredytowych wraz z należnych bankowi odsetkami oraz wszelkich pozostałych obciążeń finansowych, spoczywających na kliencie. Te pozostałe obciążenia mogą wynikać z konieczności opłacania czynszu za mieszkanie, kosztów wody, energii elektrycznej, gazu, telefonu, Internetu, telewizji kablowej lub cyfrowej itp. Kosztem miesięcznym dla klienta mogą być inne kredyty i pożyczki, które uprzednio zaciągnął oraz obowiązek alimentacyjny. Na podstawie wyliczonej zdolności kredytowej, bank określa, jak wysoki kredyt i na jaki okres czasu może udzielić klientowi. Można również dokonać samodzielnego oszacowania własnej zdolności kredytowej. Nie potrzeba ku temu posiadać szerokiej wiedzy na temat bankowości, bowiem wystarczy posłużyć się w tym celu dobrym kalkulatorem zdolności kredytowej, jaki znaleźć możemy w Internecie.

Kalkulator zdolności kredytowej – kredyt hipoteczny i mieszkaniowy

Kalkulator zdolności kredytowej poprosi o podanie takich parametrów jak miesięczny dochód gospodarstwa domowego, liczbę osób w tym gospodarstwie, wysokość miesięcznych rat innych kredytów, czy też limitów na kartach kredytowych i kontach osobistych. Oprócz tego, należy w nim podać miesięczne wydatki na utrzymanie mieszkania i miesięczne składki ubezpieczeniowe oraz okres spłaty przyszłego kredytu. W ten sposób zostaną obliczone sznasę na kredyt hipoteczny lub mieszkaniowy:

Dodaj komentarz